Kanin
Man kan måla på olika sätt. Öronpinnar kan också användas. Vi börjajr vårt arbete med att klippa formen av en kanin. Vi läggar honom på ett papper och tar någonting på för att han inte ska röra sig. Vi stoppa öronpinnar i färgen och stämplar dem runt kaninen. Sedan tar vi bort kaninen och ritar ett leende ansikte och limmar bomullsvansen. på det sätt bildasen lyckling kanin på färgrik äng.